Comuniques bé amb els teus públics? Fem un Pla.

Vivim en l’Era de la Comunicació. De la Imatge. I de la Infoxicació, la intoxicació per l’excés d’informació. Cada dia rebem milers d’impactes informatius i publicitaris, visuals, auditius (i fins i tot olfactius), i per tota mena de canals. En aquest context, per què una organització (o una persona) pugui fer arribar el seu missatge a la saturada audiència, ha de tenir ben definida la seva imatge corporativa, el seu logo, els seus colors, ha de tenir definits els seus valors…I amb tot això, i concretant les seves metes i objectius, tenir un Pla per comunicar als seus públics pels canals correctes i de la manera més adequada.

Parlem. Primer de tot, t’escoltarem.

Què fem?

  • Elaboració de Manuals d’Imatge Corporativa
  • Disseny de logotips i aplicació als suports gràfics de l’empresa
  • Plans de Comunicació integrals, off i on-line
  • Gestió externalitzada de les tasques de Comunicació d’una empresa: redacció de notes de premsa, elaboració de butlletins, newsletters,
  • Redacció, disseny i maquetació de revistes corporatives i memòries
  • Cobertura i organització d’esdeveniments