Saps que fan els usuaris del teu web?

És fonamental que qualsevol acció que es desenvolupi dins de l’estratègia de l’empresa, ja sigui de manera individual o de manera conjunta, s’analitzi i es mesuri al detall.

Dins de la cultura de la millora continua, l’analítica digital ofereix la possibilitat, en temps real, de veure com evolucionen totes les estratègies i les accions que s’estàn desenvolupant per tal d’anar-les adaptant a la realitat i a les necessitats de cada moment i poder assolir els objectius de ROI.

Nosaltres t’ajudarem a fer una correcta implementació de les eines de mesura i analitzarem les dades per tu. No et presentarem ni informes amb quantitats “infumables” de dades ni informes predeterminats de GA, t’oferim la síntesis amb els resultats i les propostes concretes de millora.

Què podem fer per tu?

  • Implementació Google Analytics i Google Tag Manager
  • Definició d’objectius i KPI’s (indicadors clau)
  • Quadres de comandament
  • Reporting o elaboració d’informes periòdics

El que no es mesura, ni existeix ni es pot millorar.